Utomhusbeläggningar

Beläggningar och markeringar utomhus

Elastisk massabeläggning för utomhusbruk

Efter flera samarbeten med aktörer inom vägbranschen upptäckte vi ett behov av starka och hållbara beläggningar. Med våra erfarenheter av vitt skilda beläggningar inom förframföralt Industrin de senaste 30 åren har vi utvecklat en ny stark massabeläggning för lätt och tung trafik som visat sig vara oerhört slitstark. Systemet är väl beprövat med gott resultat. Massabeläggningens färg, tjocklek, och halkskyddande egenskaper skiftar beroende på ändamålet med beläggningen. Nedan följer en rad exempel.

Beläggningar gång och cykelbanor

På broar och viadukter är gång och cykelbanor mer utsatta för väder och vind än vanligt. En halkfri beläggning är viktig för trafikanternas säkerhet.

Vägbulor

En tjockare massabeläggning för tung trafik. Vit massabeläggning används för eventuella markeringar.

Säkerhetsmarkeringar

För cykelbanan som övergår i vägkorsning används röd massabeläggning med syfte att höja uppmärksamheten hos både bilister och cyklister. Eftersom cykelbanan här utsätts för tung trafik är slitstarka egenskaper nödvändiga för lång hållbarhet.

Rörelsefogar

I skarven mellan den rörliga bron och fasta vägbanan krävs ett material som tar upp brons rörelser utan att spricka. Här är de elastiska egenskaperna hos massabeläggningen svårslagen.

Loftgångar, altaner, balkonger och gångstråk

I alla konstruktioner där det är risk att vatten tränger ner i sprickbildningar i betongen och orsakar skada används massabeläggningen med fördel.

Linjemarkeringar

Vit massabeläggning lämpar sig väl för olika slags markeringar som t.ex. parkeringslinjer.

Gångbro över Västerleden

Gångbro

Skarven mellan bro och vägbana. Här krävs en rörlig fog i ett elastiskt material

Röd säkerhetsmarkering, här för cyklister i en vägkorsning. Massa beläggningen måste klara att utsättas för hundratals tunga fordon om dygnet

Vägbula

Linjemarkeringar för p-plats utomhus

Vi har lösningar för det mesta i samband med en renovering. Här har en funkisvilla fått både nytt golv samt ett vackert räcke till sin altan.

Loftgångar utsätts för väder och vind samt dagligt slitage från hyresgäster. Ett slitstarkt och samtidigt snyggt och trevligt golv är vad många bostadsbolag efterfrågar

Halksäker golvbeläggning i loftgång

Fasadrenovering samt fasadmålning

Halmstad sopbränningsstation. Renovering av skorsten. Ny beläggning samt nya dekaler

Boka ett möte?

Kontakta oss för att boka ett möte!