TRAPPMARKERINGAR

 TRAPPMARKERINGAR FÖR SYNSKADADE

Trappor i det offentliga rummet ska, för största möjliga säkerhet, vara försedda med markeringar för synskadade. Vanligt är att det nedersta och det översta trappstegen får en ljushetskontrasterande markering. För trappor utomhus är slitagetåligt material av största vikt för längst möjliga hållbarhet.

Vi jobbar med stenmaterial i kontrasterande färg till den aktuella trappan.Trappstegen borras ut och ersätts med sten i annan färg som är i plan med trappstegen. Resultatet blir både elegant och gediget.


Trappmarkeringar för synskadade


Urfasning av runda cirklar i översta trappsteget.


Trappa i bergsjön. Vita markeringar i sten, 50 mm, mot mörkgrå trappa.

Nästa steg är att borra ur de markerade formerna för att sedan ersätta dem med en sten i en annan färg.

Översta trappsteget med trappmarkeringen klar.

KONTAKT

Lerums Plast AB

Box 3017

443 04 Lerum

SWEDEN


+46 (0) 70-621 21 50

info@lerumsplast.se