TJÄNSTER

TILLSAMMANS HITTAR VI RÄTT

Vi har ett stort kunnande inom golvbeläggningar med över 40 år i branschen. Utformning och ytskick ska uppfylla kraven för golvets användningsområden. Läs mer om om våra


 • Industribeläggningar 
 • Golv för storkök
 • Parkeringsdäck
 • Kemikalieresistenta golv
 • ESD-golv

Främst under sommarhalvåret när vädret tillåter är det säsong för all slags vägarbetesunderhåll. Men även bättringar och nyläggning av säkerhets- markeringar för lätt och tung trafik.

Läs mer om våra utomhusbeläggningar för bland annat

 • gång och cykelbanor.
 • Loftgångar och balkonger
 • Vägbulor
 • Broskarvar
 • Trappmarkeringar för synskadade

Injektering väljer man i första hand när vatten tränger in i betongkonstruktioner och riskerar att ställa till omedelbara eller långsiktiga problem. Vi kan med fördel erbjuda injektering för att täta tillexempel


 • sprickor i berg och betong
 • skadade byggnader och byggnadsdelar
 • Broar

KONTAKT

Lerums Plast AB

Box 3017

443 04 Lerum

SWEDEN


+46 (0) 70-621 21 50

info@lerumsplast.se