Injektering

För tätning av läckage

Kostnadseffektiv lagning av betong

När sprickor uppkommer i betongkonstruktioner är risken stor att vatten tränger in och skapar både omedelbara och långsiktiga problem som läckage, frostsprängningar och korrosion. Polyuretaninjektering, som är vanligast, är vattentätande, kostnadseffektivt och ger mycket goda resultat. Vanliga betongkonstruktioner där man väljer injektering vid läckage kan vara P-däck, broar, hissgropar, källare och husgrunder. Epoxiinjektering används främst för att limma ihop betongen för att den ska bli starkare än innan.

Injektering av betongkonstruktioner

Med kvalitetets- och miljögodkända material tätar vi hundraprocentigt tätt och betongen återfår sina forna egenskaper. Polyuretaninjektering är det vanligaste och konstruktioner där man med fördel väljer injektering vid läckage är:

  • Broar
  • P-däck
  • Hissgropar
  • Källare
  • Husgrunder.
  • Vattenmagasin

Injektering i berg

Injektering av berg handlar främst om fyllning och tätning av naturliga sprickor i berg samt stabilisering av berg i olika sammanhang som tillexempel tunnlar, vägskärningar och ledningsgravar. Vid byggande av anläggningar under jord är effektiva tätningsinsatser en förutsättning, inte minst för att skydda grundvattnet. Injektering av berg kan utföras för att

  • Förstärka av bergrum och tunnlar
  • Hindra grundvatten från att förorenas

Förberedelse för injektering

Injekteringskanyler på plats för tättryckning av sprickorna.

Boka ett möte?

Kontakta oss för att boka ett möte!