Golvbeläggningar

Tillsammans hittar vi rätt

Golvbeläggningar för industri och offentlig miljö

Alla golv slits, underlaget bryts ner och problem som damm, ojämnheter och direkta skador uppstår. I förlängningen leder det till ökade kostnader för maskinunderhåll, städning och en sämre arbetsmiljö. Vänta inte för länge med att reparera dina golv. Vi erbjuder golvlösningar som täcker alla tänkbara behov. Vi kommer och undersöker golvet på plats och hittar den bästa lösningen för ditt företag. 

Materialet: Vi samarbetar med etablerade materialleverantörer som tillhandahåller härdplastbaserade produkter för fogfria golvbeläggningar och ytskydd. Produkterna som vi använder är anpassade för de krav som ställs för olika miljöer ochvi arbetar med alla användbara typer av härdplast som epoxi, akryl, och polyuretan.

Industri och lager

Inom industrin är behoven skiftande. Viktigt att veta vad det nya golvet ska klara för belastning. Härdplastgolv kan förses med olika och unika egenskaper så lösningarna är många. Underarbetet är A och O för ett lyckat och långvarigt resultat samt val av rätt golvsystem. Vi erbjuder bland annat

 • Kemikalieresistenta golv
 • Tjockare golv för tungtrafik
 • golv för lätt trucktrafik
 • elastiska beläggningar
 • ESD-golv
 • Golv för god ljusåtervinning och ökad trevnad

Livsmedelsindustri och Kök

Inom livsmedelsindustrin är kraven på säker livsmedelshantering och hygien stor. Golv ska tåla hög värme under ugnar och kokkärl samt många minusgrader i kylrum. I storkök på skolor och restauranger där människor arbetar många timmar dagligen har golvet en stor inverkan på deras arbetsmiljö. Våra golv tillfredtäller krav på

 • Enkel rengöring och god hygien
 • hög temperaturtålighet
 • Halksäkerhet
 • Ergonomi 

Kemisk industri

I processindustrin uppstår ofta omfattande skador på stål och betong förorsakad av kemikalier. Med en anpassad beläggning skyddas konstruktionen och ökar säkerheten. Våra golvlösningar för kemiskindustri uppfyller krav på:

 • Kemikaliebeständighet
 • Halkskyddande belägg
 • God beständighet

Lantbruk

Lantbruk och djurhållning har på många sätt blivit en ny bransch som ställer stora krav på de material som används på golv och väggar. Beläggningarna måste klara många agressiva kemikalier, nötning från djur och maskiner samt vara hygieniska och lätta att rengöra och underhålla. Våra golvsystem erbjuder bland annat:

 • God åldringsbeständighet
 • Rationell instalation

ESD-golv

Används på golvytor där elektrostatisk uppladdning måste undvikas tex. elektronikindustri och miljöer med explosionsrisk. Det är vanligast att man lägger ESD-golv inom

 • elektronikindustrin
 • sprängämnesindustri
 • på kemikalielager
 • på sjukhus

Parkeringsgarage

Golvunderlaget i ett P-hus och garage utsätts dagligen för nedslitning av tung trafik, dubbar och smuts. Här krävs en belägging som motverkar nedträngning av vatten, kemikalier, föroreningar och salter. Samtidigt efterfrågas ljusa golv för ökad trygghet. Våra golvlösningar för  parkeringsgarage är:

 • Slitstarka
 • Estetiska och säkra
 • Spricköverbyggande och flexibla
 • Ljuddämpande

Linjemarkeringar

Vit massabeläggning lämpar sig väl för olika slags markeringar som t.ex. parkeringslinjer. Vi har lösningar för ditt garage som behöver:

 • Linjemarkeringar
 • Säkerhetsmarkeringar
 • Påkörningsskydd

Design

För offentliga byggnader, utställningar, butiker mm önskas idag något mer än bara ett golv att gå på. Design och profilering är idag endel av utformningen av lokalen. Våra designgolv är

 • Anpassade efter behov och utseende
 • Miljöanpassade
 • Lätta att rengöra
 • Har en tilltalande yta

Massabeläggning

Massabeläggning på P-däck samt renovering av väggar och tak

Linjemarkeringar

Linjemarkeringar samt säkerhetsmarkeringar för pelare

Fogfritt golv

Ett fogfritt golv uppbyggt med färgsand och epoxi, 3-5 mm tjockt. Måttlig till hög belastning. Ger en slät och beständig yta

Diamantslipning

Diamantslipning av betonggolv före primering och massabeläggning

Fallspackling

Fallspackling med flyt före epoxibeläggning

Epoxibeläggning

Här belägges ett epoxiprimerat golv med självnivilerande expoximassa

Boka ett möte?

Kontakta oss för att boka ett möte!